Henk Krol in het nieuws

Preventie kan nog véél beter!

Je kunt beter voorkomen dat iemand ziek wordt, dan hem genezen. De winst die je daarmee behaalt, is niet in geld uit te drukken. Het Nationaal Programma Preventie is een goede eerste stap, maar het kan nog véél beter, vindt 50PLUS.

Lees meer...

Dit kabinet neemt ouderen niet serieus!

In het debat over de begroting van SZW komt minister Asscher niet veel verder dan een sussende opmerking dat ouderen door het inkomensbeleid van dit kabinet ‘niet door het ijs zijn gezakt’. Hier past volgens 50PLUS maar één conclusie: deze PvdA-minister, dit kabinet, neemt gepensioneerden gewoon niet serieus!

Lees meer...

Delen welvaart ouderen schromelijk mislukt

Eerlijk delen van lusten en lasten was – terecht – de hoeksteen van het beleid van het kabinet Rutte II. Maar wat is daarvan terechtgekomen? Voor ouderen en AOW’ers absoluut te weinig! Het delen van de welvaart met hen is schromelijk mislukt.

Lees meer...

Wapen ons huidige pensioenstelsel voor de toekomst!

Pensioenkortingen zijn onnodig en onverstandig. Ze kunnen gemakkelijk voorkomen worden. 50PLUS heeft daartoe ook een initiatiefwetsvoorstel gemaakt. 50PLUS vindt dat we ons huidige pensioenstelsel moeten wapenen en vasthouden. Er is namelijk nog veel te veel onzekerheid over de SER-varianten. Bovendien pakt de transitieproblematiek onevenwichtig uit en lijken de varianten van de SER minder voordelig voor oudere werkenden.     

Lees meer...

2,5 miljoen laaggeletterden, dat vraagt om meer inzet!

Er zijn zo’n 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Om die gigantisch hoge laaggeletterdheid te bestrijden moeten er ambitieuzer doelen gesteld worden, vindt 50PLUS. Er moet meer inzet worden gepleegd om laaggeletterdheid onder ouderen tegen te gaan en er moet onderzoek komen naar laaggeletterdheid onder zorgmedewerkers.

Lees meer...

Initiatiefwetsvoorstel om pensioenkortingen te voorkomen

Ik heb een initiatiefwetsontwerp ingediend om negatieve effecten voor de pensioensector van het monetaire verruimingsbeleid van de ECB in de komende jaren te voorkomen door een bodem van 2% te leggen in de disconteringsvoet. Het gaat er daarbij vooral om dat kortingen op pensioenaanspraken en uitkeringen worden vermeden.

Lees meer...

Verbeteren doe je voor de bewoners!

Er zijn door staatssecretaris Van Rijn verbeteringen in verpleeghuizen met een slechte beoordeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg toegezegd. Maar hoe komen de verbeteringen in de haarvaten van de organisatie terecht? Verbeteren doe je immers niet in de eerste plaats om de Inspectie tevreden te stellen. Verbeteren doe je voor de bewoners!

Lees meer...